ควรใช้ไหมขัดฟันทุกวัน

ควรใช้ไหมขัดฟันทุกวัน

เราควรที่จะใช้ไหมขัดฟันหลังอาหารทุกมื้อหรืออย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนการแปรงฟันในตอนเย็น เนื่องจากในบริเวณซอกฟัน อาจจะมีเศษอาหารเข้าไปติด ซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยการใช้แปรงสีฟันอย่างเดียว

ควรใช้ไหมขัดฟันทุกวัน