คลินิกทันตกรรมราม 2 มีการรักษาและการบริการทางด้านทันตกรรม มีให้เลือกรักษาหลากหลายดังนี้
– จัดฟัน
– ถอนฟัน
– ขูดหินปูน
– อุดฟัน
– ฟอกสีฟัน
– รักษารากฟัน
– รากฟันเทียม
– ทันตกรรมสำหรับเด็ก
– ผ่าฟันคุด
– ครอบฟัน
– ฟันปลอม
– ศัลยกรรมช่องปาก
– สะพานฟัน
– ทันตกรรมประดิษฐ์ – ใส่ฟัน
– ทันตกรรมเพื่อความสวยงามต่าง ๆ