2 ขั้นตอนสำคัญ ในการทำความสะอาดฟันประจำวัน

2 ขั้นตอนสำคัญ ในการทำความสะอาดฟันประจำวัน

1.การแปรงฟันที่ถูกวิธี ร่วมกับการใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
2.ใช้ไหมขัดฟันหลังอาหารทุกมื้อหรืออย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนการแปรงฟันในตอนเย็น เนื่องจากในบริเวณซอกฟัน อาจจะมีเศษอาหารเข้าไปติด ซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแปรงสีฟันอย่างเดียว

2 ขั้นตอนสำคัญ ในการทำความสะอาดฟันประจำวัน