ประเภทของฟันปลอม

 14

               ฟันปลอม มีลักษณะเหมือนกับฟันจริง การทำงานคล้ายความจริง แต่ฟันปลอมมีหลายประเภท ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทดังนี้

            ประเภทของฟันปลอม

  1. ฟันปลอมทั้งปากแบบดั้งเดิม

ฟันปลอมทั้งปากแบบดั้งเดิม คือ ฟันปลอมที่เราเห็นได้ทั่วไป ในลักษณะที่มีฟันบน และ ฟันล่างอย่างละ ชิ้น ซึ่งจะถูกใส่หลังจากฟันถูกถอนออกหมดและเนื้อเยื่อได้ฟื้นตัวแล้ว การฟื้นตัวของเนื้อเยื่ออาจใช้เวลาหลายเดือน ซึ่งในช่วงนั้นคุณจะไม่มีฟัน ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้สูงอายุ

  1. ฟันปลอมทั้งปากแบบทันที

ฟันปลอมทั้งปากแบบทันที จะสามารถสวมใส่ได้ในทันทีหลังจากที่ฟันทั้งหมดถูกถอนออก ไม่ต้องรอให้เนื้อเยื่อฟื้นตัว แม้ว่าฟันปลอมทั้งปากแบบทันทีจะช่วยให้เราไม่ต้องอยู่แบบไม่มีฟัน แต่ฟันปลอมชนิดนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆ ตามรูปขากรรไกรของเรา หลังจากที่ใส่ไปแล้ว เนื่องจากกระดูกที่รองรับฟันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ฟื้นตัว ทำให้ฟันปลอมหลวม และ

ใช้งานไม่สะดวกได้

  1. ฟันปลอมแบบบางซี่

ฟันปลอมแบบบางซี่  จะยึดโดยโครงโลหะที่ติดกับฟันธรรมชาติของเรา บางครั้งอาจต้องมีการครอบฟันที่ฟันธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่เหมือนสมอสำหรับฟันปลอม ฟันปลอมแบบบางซี่อาจใช้เป็นสะพานฟัน ฟันปลอมชนิดนี้จะใช้ในกรณีที่ ฟันแท้หลุด ทำให้เกิดฟันหรอ ลักษณะการใส่

จะใช้เหล็กคล้ายๆกับที่จัดฟัน

การเลือกชนิดของฟันปลอมนั้น เราควรให้ทันตแพทย์เป็นคนเลือกให้ เพราะทันตแพทย์จะตรวจดูความเหมาะสมของสภาพช่องปากเรา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเรา และปลอดภัยที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.