การรักษารากฟัน

การรักษารากฟันคือ การรักษาทางทันตกรรมในฟันที่มีรอยผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งจะรักษาโดยการเจาะตัวฟันด้านบดเคี้ยวเข้าสู่โพรงประสาทฟัน เพื่อกำจัดเนื้อเยื่อที่อยู่ตรงกลางซี่ฟันและส่วนคลองรากฟันออกมาจากซี่ฟันที่อักเสบหรือตาย เพราะถ้าหากปล่อยไว้จะเกิดการติดเชื้อ ปวดหรือบวมได้ จากนั้นโพรงประสาทฟันและคลองรากฟันก็จะถูกทำความสะอาดโดยเครื่องมือเฉพาะ ล้างและใส่ยาฆ่าเชื้อ สุดท้ายจึงทำการอุดคลองรากฟันและโพรงประสาทฟันด้วยวัสดุทางทันตกรรม ทำการอุดปิดคลุมส่วนตัวฟันด้านบน เพื่อไม่ให้มีเศษอาหารเข้าไปติดค้าง แล้วจึงใช้งานได้ตามปกติ

24

สาเหตุหลักของการที่โพรงประสาทฟันถูกทำลายคือ

  1. เกิดจากอาการบาดเจ็บต่างๆของฟัน เช่น การกระแทกอย่างแรงที่ฟัน ฟันแตก เพราะเกิดจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
  2. เกิดจากโพรงประสาทฟันติดเชื้อ เมื่อโพรงประสาทฟันติดเชื้อหรือตาย ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รีบรักษา ก็จะเป็นที่สะสมของเศษอาหารและแบคทีเรีย จนทำให้อักเสบและอาจเกิดเป็นหนองได้ ซึ่งถ้าปล่อยไว้มันจะทำลายกระดูกรอบ ๆ รากฟันได้

การรักษารากฟันต้องทำอย่างไร

 

ขั้นตอนการรักษารากฟันมีดังนี้

1.การเปิดที่ด้านหลังของฟันหน้า ส่วนฟันกรามจะเปิดด้านบดเคี้ยว

2.การรักษานั้นจะต้องทำการกำจัดเนื้อฟันส่วนที่ผุและเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่ติดเชื้อ

3.ทำความสะอาดโพรงประสาทฟันในตัวฟันและรากฟันให้สะอาด

4.ใส่ยาและทำการอุดในคลองรากฟัน ส่วนการอุดโพรงประสาทฟันด้านบนนั้น ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันด้วยวัสดุอุดฟันชั่วคราวเพื่อรอสังเกตอาการหลังการรักษาชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อน

5.ขั้นตอนสุดท้าย คือ การครอบฟัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟันที่สูญเสียเนื้อฟัน ไม่ว่าจากรอยผุเดิมที่มีขนาดใหญ่และร่วมกับการกรอเนื้อฟันในขั้นตอนการรักษารากฟัน

การรักษารากฟันนั้น สามารถอยู่ได้นานถ้ามีเราดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและเหมาะสมเพราะถ้าหากเราดูแลไม่ดี ก็จะเกิดฟันผุต่อไปได้อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published.