เคล็ดลับการแปรงฟันที่ถูกวิธี สำหรับคนจัดฟัน

            การจัดฟัน เป็นทันตกรรมแขนงหนึ่งที่สามารถตบแต่งโครงสร้างของฟันที่ไม่สวยงาม ให้มีรูปแบบฟันที่เรียงตัวกันสวยงามขึ้นได้ แต่เมื่อเราจัดฟันเสร็จแล้ว ขั้นตอนการดูแลหลังจากจัดฟันจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะคนจัดฟันจะมีเหล็ก มีลวด มียางรัด หรืออะไรต่างๆ เพิ่มเข้ามาในช่องปากมากมาย จำเป็นต้องได้รับการดูแลให้สะอาดอย่างทั่วถึง วันนี้เราจึงอยากจะแนะนำการแปรงฟันที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่จัดฟันโดนเฉพาะ

  1. อย่างแรกเลย ผู้ที่จัดฟัน ควรเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันที่ทำไว้สำหรับคนจัดฟันโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้แปรงที่มีความอ่อนนุ่นพอดีกับการจัดฟันของเรา
  2. การเริ่มต้นแปรงฟัน ต้องแปรงบริเวณเครื่องมือจัดฟัน และลวดจัดฟันก่อนทุกครั้ง โดยการวางขนแปรงบนเครื่องมือจัดฟันทำมุมประมาณ 45 องศา ขยับขนแปรงไปมาใช้แรงกดที่พอดีไม่ต้องเยอะมาก ในช่วงสั้นๆ อย่างน้อย 10 ครั้ง ทั้งบริเวณเหนือเครื่องมือและใต้เครื่องมือให้ทั่วทั้งปาก
  3. เมื่อแปรงที่เหล็กจนสะอาดทั้งปากแล้ว ให้มาแปรงที่ฟันอย่างนุ่มนวลทีละซี่ แม้ว่าแปรงจะไม่สามารถเข้าถึงผิวฟันได้ทั้งหมด แต่ก็ควรแปรงตรงที่สามารถแปรงได้ให้เยอะที่สุด เน้นที่ฟันกรามเป็นหลัก เพราะเป็นฟันที่ใช้งานหนักและมักจะเกิดฟันผุได้ง่าย
  4. ทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน เนื่องจากการแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาดฟันทำการจัดฟันได้ทั้งหมด ผู้จัดฟันจึงควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยเป็นประจำ โดยการสอดไหมผ่านใต้เส้นลวดจากนั้นให้เลื่อนไหมผ่านซอกฟัน ให้ไหมอยู่ตรงใต้ขอบเหงือกเล็กน้อย แล้วขยับไหมไปมา 2-3 ครั้ง และต้องทำทั้งสองด้านของฟัน ซึ่งควรซื้อไหมขัดฟันชนิดพิเศษ (Super floos) ที่ออกแบบมาเพื่อผู้จัดฟันโดยเฉพาะ
  5. ระยะเวลาในการแปรงฟันสำหรับผู้จัดฟันนั้นควรจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 นาที เมื่อแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเสร็จแล้ว ควรบ้วนปากด้วยน้ำสะอาด และตรวจดูความสะอาดอีกครั้ง ด้วยกระจก เพราะอาจจะมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกเหล็กที่เราอาจจะพลาดไป ซึ่งหากว่าเราแปรงสะอาดแล้ว จะเห็นว่าเครื่องมือจัดฟันของเราสะอาดแวววาวขึ้นอย่างมาก

แม้การจัดฟัน จะทำให้เราต้องดูแลและแปรงฟันระเอียดมากว่าคนธรรมดาทั่วไป แต่เพื่อแลกมาด้วยความสวยงามและการเรียงตัวของโครงสร้างฟันที่เหมาะสมก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามาก รวมทั้งยังสร้างนิสัยที่ดีในการดูแลช่องปากให้แก่ตัวเองด้วย

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.