• สะพานฟันคืออะไร?

  Posted on June 11, 2017 by in บทความน่ารู้เกี่ยวกับฟัน

  สะพานฟันคืออะไร?

  ถ้าบอกว่าสะพานฟันคือฟันปลอมชนิดติดแน่น หลายคนก็พอจะทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น คำว่าฟันปลอมติดแน่น ก็คือ ฟันปลอมที่ทันตแพทย์ยึดแน่ ไม่สามารถถอดเองได้

  14

  ข้อดีของสะพานฟันคือ ไม่ต้องคอยถอดเข้าถอดออกเหมือนฟันปลอมทั่วไป เป็นการติดถาวรเหมือนฟันธรรมชาติเลย ทำให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจเพราะมันเหมือนฟันธรรมชาติมาก มีความสวยงามกว่าฟันปลอมชนิดถอดได้

  ส่วนข้อเสียของสะพานฟันคือ ราคาค่ารักษาสูง และจะต้องทำการกรอฟันซี่ข้างเคียง เพื่อใช้เป็นหลักยึดของเจ้าตัวสะพานฟัน ซี่งทำให้ต้องสูญเสียเนื้อฟันที่ดีของซี่ข้างเคียงไป

  ในปัจจุบัน มีวิธีการทดแทนฟันซี่ที่ถูกถอนไปที่ดีกว่าการทำสะพานฟัน คือการทำรากฟันเทียม แนะนำให้พบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาถึงข้อดีข้อเสีย หรือข้อบ่งชี้ในการทำรากฟันเทียม เปรียบเทียบกับการทำสะพานฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *