ยินดีต้อนรับสู่

คลินิกทันตกรรมราม 2-จัดฟัน
โดยทันตแพทย์เฉพาะทางปริญญาโท

คลินิกทันตกรรมราม2 อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง2ซึ่งเป็น แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ให้บริการทาง ด้านทันตกรรมในสาขาต่างๆ ด้วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีทีมงานผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลคุณด้วยความเป็นกันเองและ ด้วยบรรยากาศภายในร้านที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบ

เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ทุกชิ้นของเราได้นำใช้ เทคโนโลยที่ีสมัยใหม่เข้ามารักษาคนไข้ และเรายังมีระบบการทำความสะอาดเครื่องมือ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วย ในการทำความสะอาดเครื่องมือ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเข้ามารับการรักษากับ คลินิกทันตกรรม ของเรา

คลินิคเราให้บริการทางด้านทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น ฟอกสีฟันแบบเลเซอร์ ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น การจัดฟันดัดฟันเป็นต้น และยังให้บริการทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนเป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.