รายชื่อทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรมราม 2

 

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน
 1. ทพญ. จันทิรา อุดวงศ์เสรี
 2. ทพญ. สโรชา พูลเกิด
 3. ทพญ. พิมพ์สิริ กันต์พิทยา

 

 • ทันตแพทย์ทางทันตกรรมทั่วไป
 1. ทพ. การต์ สิริเกียรติ
 2. ทพญ. วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์
 3. ทพญ. วาริน วิภูนิติศิลกุล
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางฟันปลอม
 1. ทพ. ปุณณวิชช์ เจียมใจสว่างฤกษ์
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก
 1. ทพญ. อุสา สัจจปาละ

 

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
 1. ทพ. สุรพันธ์ สีขำ

 

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลย์ (ผ่าฟันคุด)
 1. ทพ. เจนกฤษฎิ์ อุปดิสธกุล