ประเภทของฟันปลอม

ประเภทของฟันปลอม

ประเภทของฟันปลอม                  ฟันปลอม มีลักษณะเหมือนกับฟันจริง การทำงานคล้ายความจริง แต่ฟันปลอมมีหลายประเภท ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทดังนี้             ประเภทของฟันปลอม ฟันปลอมทั้งปากแบบดั้งเดิม ฟันปลอมทั้งปากแบบดั้งเดิม คือ ฟันปลอมที่เราเห็นได้ทั่วไป ในลักษณะที่มีฟันบน และ ฟันล่างอย่างละ ชิ้น...

จะทำอย่างไร เมื่อต้องใส่ฟันปลอม

                            จะทำอย่างไร เมื่อต้องใส่ฟันปลอม          การใส่ฟันปลอมไม่ใช่เรื่องยาก แค่เราไปขอคำแนะนำและปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แพทย์วิเคราห์ ประเภทฟันปลอมที่ใส่...