Ram2DentalClinic

6/646-7 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์. 02-397-7206 เปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 20.00 น.

Slide 1

จัดฟัน

การจัดฟันเป็นการแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ฟันยื่น ฟันที่สบกันไม่พอดี ซึ่งทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร โดยอาจเป็นสาเหตุทำให้ฟันผุ

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน หรือ การฟอกฟันขาว จะสามารถทำให้ฟันขาวขึ้นได้ ในกรณีที่ฟัน มีสีคล้ำจากปัจจัยภายนอกเท่านั้น เช่น ฟันมีสีคล้ำที่เกิดจาก คราบ ชา กาแฟ น้ำอัดลม รวมทั้งอาหารที่มีสีเข้ม หรือจากการสูบบุหรี่

รักษารากฟัน

ในฟันที่มีการติดเชื้อของเนื้อเยื่อประสาทฟัน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจาก ฟันผุลึกมากถึงเนื้อเยื่อประสาทฟัน ฟันที่เกิดอุบัติเหตุ มีการแตกหัก สูญเสียเนื้อฟันไปมาก ถึงเนื้อเยื่อประสาทฟัน

ทันตกรรมฟันปลอม

การทำฟันปลอม มีด้วยกันหลายชนิด เช่น การทำรากฟันเทียม,การทำครอบฟัน และ สะพานฟัน,การทำฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งมีทั้งแบบฐานฟันปลอมที่เป็นโครงโลหะ และฐานฟันปลอมที่เป็นโครงพลาสติก

04 ยินดีต้อนรับสู่ คลินิกทันตกรรมราม 2 -ให้บริการจัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทางปริญญาโท คลินิกทันตกรรมราม2 อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง2ซึ่งเป็น แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ให้บริการทาง ด้านทันตกรรมในสาขาต่างๆ ด้วยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง มีทีมงานผู้ช่วยทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่คอยดูแลคุณด้วยความเป็นกันเองและ ด้วยบรรยากาศภายในร้านที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ทุกชิ้นของเราได้นำใช้ เทคโนโลยที่ีสมัยใหม่เข้ามารักษาคนไข้ และเรายังมีระบบการทำความสะอาดเครื่องมือ โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วย ในการทำความสะอาดเครื่องมือ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเข้ามารับการรักษากับ คลินิกทันตกรรม ของเรา คลินิคเราให้บริการทางด้านทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น ฟอกสีฟันแบบเลเซอร์ ฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น การจัดฟันดัดฟันเป็นต้น และยังให้บริการทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนเป็นต้น