คลินิกทันตกรรมราม2

คลินิกทันตกรรมราม2  ให้บริการทางด้านทัตกรรมทุกด้าน อาทิ ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางโดยทันตแพทย์ที่มีความชำนาญและจบมาโดยตรงในแต่ละสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย รับรองความปลอดภัยด้วยมาตราฐานรับรองหลายสาขา   เครื่องมือทางทันตกรรม (Dental tools) ที่ใช้ในทางคลินิกได้ให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเลือกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด มาให้บริการกับคนไข้ เพราะคลินิกให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ดีของการรักษาและความปลอดภัยของคนไข้มากที่สุด   ทีมทันตแพทย์ (Dentist Team ) ทุกท่านที่จะให้บริการท่าน จะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา ที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ และมีความรู้จบมาทางทันตกรรมเฉพาะทางในแต่ละด้าน เพื่อที่คนไข้จะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a12-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2_200925_8
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a12-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2_200925_1
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a12-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2_200925_19
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a12-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2_200925_27

บทความน่ารู้