การดูแลแผล ภายหลังการผ่าฟันคุด

การดูแลแผล ภายหลังการผ่าฟันคุด

การผ่าฟันคุดเป็นงานหัตถการทางทันตกรรม แบบผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากทำการผ่าตัดเสร็จ ซึ่งหลังจากการผ่าตัด ทันตแพทย์จะให้ผ็ป่วยกัดผ้าก๊อซไว้ที่บริเวณปากแผล วิธีนี้จะช่วยให้เลือดหยุดและเกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นภายในแผลผ่าฟันคุด ซึ่งจะช่วยให้แผลสมานเร็วขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรนำออกหากเลือดยังไม่หยุดไหล การดูแลแผล ภายหลังการผ่าฟันคุด 1.กัดผ้าก๊อซแน่นๆ ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ห้ามบ้วนเลือดหรือน้ำลาย พยายามกลืน เพื่อป้องกันลิ่มเลือดที่อุดปากแผลหลุดขณะบ้วนน้ำลายหรือเลือด 2.หลังครบเวลาและคายผ้าก๊อซแล้ว อาจมีเลือดซึมออกมาจากแผล ให้พยายามกลืน แต่ในกรณีที่ออกมาจนกลืนไม่ทัน...