ไหมขัดฟัน

ไหมขัดฟัน

ไหมขัดฟัน การมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี นอกจากการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งแล้ว การใช้ไหมขัดฟันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดในช่องปากได้ เพราะการแปรงฟันเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เศษอาหาร แผ่นคราบจุลินทรีย์ยังคงหลงเหลือและติดอยู่ตามซอกฟัน สุขอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ฟันผุ ฟันหลุด หรือโรคเหงือกที่เป็นสาเหตุให้เกิดผลเสียต่อหัวใจ ในหญิงตั้งครรภ์ อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด และเป็นสาเหตุให้ทารกมีน้ำหนักตัวน้อยได้ การเลือกใช้ไหมขัดฟันควรเลือกชนิดที่มีเส้นไหมขนาดเล็ก แบน...