4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง เราจำเป็นการทำความสะอาดฟันและช่องปาก เพื่อขจัดเศษอาหารที่ติดตามตัวฟัน เนื่องจากเศษอาหารจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและโรคเหงือกหรือโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเหงือกและฟันของคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นหลังการรับประทานอาหาร ควรจะแปรงฟันสะอาดทุกครั้งและจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ กรแปรงฟันที่ถูกวิธี 1.แปรงฟันด้านนอก(แก้ม) วางแปรงเอียง 45 องศา ปลายขนแปรงชี้ไปทางคอฟัน จากนั้นขยับแปรงในแนวนอนสั้นๆใช้แรงเบาๆ แล้วจึงปัดขนแปรงไปทางปลายฟัน โดยในฟันบนให้ปัดลง ฟันล่างให้ปัดขึ้น แล้วขยับแปรงไปยังบริเวณถัดไปจนครบ 2.แปรงฟันด้านใน...