Tag Archives: 4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง

4 วิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้อง เราจำเป็นการทำความสะอาดฟันและช่องปาก เพื่อขจัดเศษอาหารที่ติดตามตัวฟัน เนื่องจากเศษอาหารจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและโรคเหงือกหรือโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเหงือกและฟันของคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นหลังการรับประทานอาหาร ควรจะแปรงฟันสะอาดทุกครั้งและจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ กรแปรงฟันที่ถูกวิธี 1.แปรงฟันด้านนอก(แก้ม) วางแปรงเอียง 45 องศา ปลายขนแปรงชี้ไปทางคอฟัน จากนั้นขยับแปรงในแนวนอนสั้นๆใช้แรงเบาๆ แล้วจึงปัดขนแปรงไปทางปลายฟัน โดยในฟันบนให้ปัดลง ฟันล่างให้ปัดขึ้น แล้วขยับแปรงไปยังบริเวณถัดไปจนครบ 2.แปรงฟันด้านใน (ลิ้น) ใช้วิธีการเดียวกับการแปรงด้านนอก 3.ทำความสะอาดบริเวณด้านใน(ลิ้น)ของฟันหน้า วางแปรงในแนวตั้ง ให้ขนแปรงแนบไปกับผิวฟันด้านใน ขยับแปรงสั้นๆ เข้าออก ทำจนครบทุกซี่ทั้งฟันหน้าบนและล่าง 4.อย่าลืมแปรงลิ้นและกระพุ้งแก้ม เพื่อขจัดคราบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากได้

ย้อนกลับด้านบน